Tel: 0(212) 352 13 31

Sodyumglikoheptonat

Sodyumglikoheptonat

   Sodyum Gluko Heptonat, fiziksel özelliklere bakıldığında sarı ve şeffaf tonlar arasında bir sıvı olup tatlı bir tada sahiptir. Ciltle direkt temas etmesi tahrişe sebep olabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. Yüzey aktif özellikle bir hammaddedir ve başta deterjanlar olmak üzere farklı endüstrilerde kullanılabilmektedir. Tarım alanında da karşımıza çıkabilen sodyum gluko heptonat, gübre tanklarında meydana gelen kireç ve benzeri unsurların temizlenmesinde görev almaktadır. Bu temizlik adımlarında yüzey aktif özelliğine başvurulur.

  Tarım kimyasal hammaddeleri başlığı altında incelenen sodyum gluko heptonat, organik gübrelerin bitkiyi koruması, bitkiyi daha iyi yetiştirmesi vs. için önemli rol oynamaktadır. Gerek bitkilerin korunması için ortam koşullarına uygun donma-çözünme sıcaklık noktasıyla oynama, gerek bakterilerden koruma gerekse de ortamın temizliği için önemli bir hammaddedir.

   Sodyum Gluko Heptonat, bazik özellikte olup %50 oranda aktif rol oynamaktadır. Suda çözünüyor olması bitki gübrelerinin sulanmasıyla çok daha etkili sonuçlar alınabileceğini göstermektedir. Serin ve nemli olmayan yerde saklanması, uzun süre muhafaza edilmesini sağlayacaktır.

  Kendine has kokusu ve rengiyle, yüzey aktif özelliğiyle hem ev temizliği hem de dış yüzey temizliği için önemli rol oynamaktadır. Yüzey aktif olması, yüzeyde kirlere yapışmasını, kendi aralarında bağ kurmasını ve kolaylıkla kopmasını sağlamaktadır. Bu sayede de gübre içinde yer alarak kolay koruma sağlayabilecektir.