Tel: 0(212) 352 13 31

Asidik Enzim, Bazik Enzim

Asidik Enzim, Bazik Enzim

   Asidik enzim, bazik enzim, substrat kompleks yapı oluşumunda ortama göre şekillenerek isim alan enzimlerdir. Enzimler genel olarak herhangi bir kimyasal reaksiyonun hızlanmasını ya da daha verimli şekilde ilerlemesini, sonuçlanmasını sağlamaktadır. Hiçbir şekilde kimyasal reaksiyon başlatmaz ancak başlamış olan herhangi bir reaksiyona girerek substratlarla bir araya gelip, anahtar-kilit uyumuyla daha hızlı reaksiyon gerçekleştirilmesini sağlar. Böylece kısa sürede daha fazla ürün oluşur. Bir reaksiyonda oluşacak ürün sayısı her zaman giren ürünler sayısı kadar olur ve enzim bu sayıyı asla arttıramaz. Sadece oluşacak olan bu ürünlerin daha kısa sürede oluşmasını sağlar yani reaksiyonun hız verimini arttırır.

  Enzimler, kendi içinde pH ya da pOH seviyesine göre kategorilere ayrılmaktadır. Reaksiyon asidik ortamdaysa eğer genel olarak bazik enzim kullanılarak nötr işlemler yapılır ya da aksine asidik enzim tercih edilerek kendi yapısı bozulmadan işlemlerin ilerleyişi sağlanıyor. Ya da bazik ortamda bazik enzim ile süreç ilerliyor. Yani asidik enzim, bazik enzim adlandırması tamamen enzimin sahip olduğu pH ya da pOH miktarına göre gerçekleşmektedir.

   Kimya sektöründe, hangi sektör içerisindeki kimya olursa olsun herhangi bir reaksiyonun ilerleyişinde ortam en önemli faktörlerden birisidir. Gerçekleşecek olan reaksiyon ortamının asidik ya da bazik oluşuna göre asidik enzim ya da bazik enzim seçimi gerçekleştirilir. Asidik enzim, bazik enzim arasındaki tek fark ortamdır özetle.