Tel: 0(212) 352 13 31

Deri İçin Katyonik Yağ Gidericiler

Deri İçin Katyonik Yağ Gidericiler

   Deri için katyonik yağ gidericiler, deri üzerinde bulunan yağın uzaklaştırılmasını, yüzeyden aktif biçimde kopmasını sağlamaktadır. Yüzey aktif madde endüstrisinde dinamik bir gelişim var günümüz sanayisinde. Bu dinamik artış süreci üreticilerde hem tüketim mal üretimi konusunda hem de teknolojik süreçlerin içerisinde kullanılan ürünlerinin gelişiminde de katkılara etken faktör olmuştur. Hem yenilikçi ürünleri tasarlamaya hem de geliştirmeye odaklanmaya itmektedir. Tüm bunlar, ayrışmaları zor olan deri ve yağ maddelerinin birbirinden ayrılmasında hızlı sonuçlar alınması üzerinde önemli gelişmeler sağlamıştır.

   Deri üretim aşamalarından olan yağ giderme aşamasında katyonik yağ giderici kimyasal hammaddelere başvurulmaktadır. Bu sayede hem yüzey aktif madde olan bu kimyasallarla hızlıca bir ayrım sağlanmış oluyor hem de deri yüzeyine hiçbir zarar vermeden temizlik aşaması tamamlanmış oluyor. Aksi takdirde bu kimyasallar kullanılmadan yüzeyi aşınmadan temizlemek zor olacaktır. Kimyasal endüstride kullanılan onlarca kimyasalla da hiçbir etkileşime girmiyor oluşu, deri için katyonik gidericilerin önemini daha da ortaya koymaktadır.

   Katyonik kavramına bakacak olursak da özetle zıt kutupların birbiriyle değiş tokuşu diyebiliriz. Özellikle deri sanayinde ve arıtma tesislerinde karşımıza çıkan katyonik yüzey aktif maddeler, hem derinin daha hızlı temizlenmesini hem de arıtma suların dengeli bir biçimde ayrışmasını sağlamaktadır.

   Deri sektörü için kimyasal maddeler oldukça önemlidir. Hem kullanım bazında hem de seçim konusunda dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Kimyasal hammaddeler sayesinde derilerden yüzey aktif olarak hareketlerle yağ moleküllerinin ayrışması kolaylaşır ve deri üretim aşamalarında daha verimli sonuçlar alınabilir.