Tel: 0(212) 352 13 31

KİMYASAL HAMMADDELER

 • BENZALKONYUMKLORUR BAC50 (S-BIOCIDE50), DDAC %80

 •  KATHON TÜRÜ BİOSİDLER, GLUTARALDEHİT
 • APRONLAR, KARA VE DEMİRYOLLARI İÇİN BUZ ÇÖZÜCÜLER VE UÇAK ANTİ ICING (BUZ) ÖNLEYİCİLER
 • PERMETRIN
 • POVIDONIOT PVP K30, OPA
 • SİLİKON YAĞLARI: MIKRO, MAKRO VE HİDROFİL SİLİKONLAR
 • ASİDİK ENZİM, BAZİK ENZİM
 • TRİDESİL ALKOLLER: C13 + T3, T5, T6 ve T8
 • DECİLALKOL ETOKSİLAT: C10 + 5EO, 7EO
 • FATTYALKOLETOKSİLAT C12 + 7EO
 • DIOKTILSULFOSUKSINAT %80
 • KUMAŞ RENK KOYULAŞTIRILAR
 • POLİALDEHİT
 • PEG400 OLEAT ve COCOATE
 • FORMALDEHİTSİZ FİKSATÖR
 • POLIAKRİLİKASİT
 • SODYUMGLİKOHEPTONAT
 • NONILFENOLETOKSİLATLARIN FOSFATESTERLERİ
 • ALKANSÜLFONAT
 • GLİSERİN
 • SPİNDLE YAĞ EMULGATÖRÜ
 • IPA, MEG, PERKLORETILEN vb GİBİ TÜM ALKOLLER
 • SODYUMMETASİLİKAT (ALKALİ)
 • ANTİSTATİKLER QUADB26 (SENTETİK ELYAFLAR ve DERİ İÇİN)
 • DERİ İÇİN KATYONİK YAĞ GİDERİCİLER
 • DERİ RETENAJ HAMMADDELERİ
 • YÜZEY İÇİN LASTİK İZİ TEMİZLEYİCİLER
 • SU BAZLI YAĞ ÇÖZÜCÜLER
 • YANMAZ VE SU TUTMAZ HAMMADDELER
 • KAZAN KİMYASALLARI (DEHA, MORFOLİN, SİKLOHEKZİLAMİN ve İYON TUTUCULAR HEDP, DTMPA
 • IONPURE AG BAZLI ISIYA DAYANIKLI BİOSİTLER (PLASTİK SEKTÖRÜ)