Tel: 0(212) 352 13 31

Polialdehit

Polialdehit

  Polialdehit, ikiden daha fazla aldehitin bir araya gelmesiyle elde edilen karbonil grubuna ait bir organik hammaddedir. Karbonil ve hidrojenin bir araya gelmesiyle yani aslında birincil alkollerin yükseltgenmesiyle elde edilen bir organik karbon grubudur. Bu reaksiyon ile elde edilen aldehitlerin bir araya gelmesiyle de kimyasal hammadde olarak bilinen polialdehit ortaya çıkar. Genel olarak yüksek sıcaklıklarda elde edilen aldehitler, polar bir moleküldür. Hidrojen bağı var gibi görünse de içermemektedir. Amonyaklı bileşiklerle etkileşime girerse yapısı bozunur ve çökelti oluşumu ortaya çıkar. Bu çökelti de gümüş aynası olarak bilinir. Sonuç olarak polialdehit, kimyasal sektörde birçok madde için önemli bir hammaddedir.

   Aldehitler, genelde doğada monomer olarak bulunmaktadır ancak bunun yanı sıra polimer olarak da karşımıza çıkabiliyor. Polimerlerin bileşeni, plastiklerin, boyaların ve ilaçların hatta parfümlerin hammaddesi olarak bilinmektedir aldehitler. Fizyolojik etkileri de olan aldehitler, gıdaların bozulmasının önlenmesinden glikoz gibi hormon ilaçlarının içeriğinde de bulunmaktadır.

  Aldehit grubun kimyasal adlandırılmasına bakıldığında görsel olarak karbon atomlarının zincirinin ucunda bir hidrojen bulunması gereklidir, dolayısıyla adlandırmada yeri ek olarak belirtilmez.

   Polialdehitler, plastiklerin, boyaların hammaddeleri olduğu için sanayide büyük oranda üretilmektedir. Bu da kimyasal sektörde önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Kozmetik sektör, günümüzde en yoğun hizmet veren sektörlerden olduğu için polialdehitler sektörde önemli bir yer edinmiştir. Aromalarına göre de isimlendirilmektedir aldehitler.