Tel: 0(212) 352 13 31

Permetrin Teknik İnceleme

Permetrin Teknik İnceleme

 

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1.     ÜRÜN VE FİRMA  TANIMI

1.1.Ürün Hakkında Detaylı Bilgiler

          Ürün kodu / Ticari ismi               :           Permetrin Teknik

           1.2.Üretici Hakkında Bilgiler

           Üretici Tanımı                                 :          

     Acil durum için veya tehlike

     anında ulaşılacak telefon                 :          

2.     ÜRÜN BİLEŞİMİ HAKKINDA BİLGİLER

 

2.1 Kimyasal Yapısı                        : 3-phenoxybenzyl (1rs) cis , trans 3-(2 ,2-dichlorovinyl)-2,2- dimethyl cyclopropane carboxylate

 

Madde

 

Yüzde

 

CAS NUMBER

 

Tehlike Datası

 

Permetrin Teknik

 

94%

 

52645-53.1

 

Yoktur

 

3.     TEHLİKE TANIMLARI

 

3.1      Tehlikeli katkı maddelerin  yüzde miktarları ve işaretleri:

 

Acil durumlar:     Koyu Amber renkli vizkoz sıvı.

 

  Yutulduğunda tehlikelidir.Cilde absorbe olur.

    Göz tahrişine neden  olur.

  Buharından kaçınınız..

  Göz ve deri temasından kaçınınız.

   Çocuklardan uzak tutunuz.

      Buharı, diari, salivation, tremors, gibi hastalıklara neden  olur.

 

Sağlığa Potensiyel Zararları::

 

  Deri:  Uzun sure deri ile temasında tahrişe neden olur. Alerjik reaksiyon gösterir.

Gözler: Gözlerde tahrişe neden olur.

Solunum: Solunumu zararlıdır.

Yutma:.Yutulması zararlıdır.

 

4.     İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

 

4.1       YUTULDUĞUNDA: Ağız bol su ile çalkalanır.

4.2       DERİ İLE TEMAS : Ürün deri ile uzun süre temasta olması durumunda bol su ve sabunla yıkanmlalıdır..

4.3       GÖZ İLE TEMAS: Temasta bol su ile yıkanmalıdır.Problem devam ederse doktor gözetimi sağlanmalıdır.

4.4       TENEFFÜS EDİLMESİ: Temiz hava teneffüs edilmeli, şikayetler devam ediyorsa doktor yardımı alınmalıdır.

 

5       YANGINLA MÜCADELE

FLASH POINT 70 °C

Alev ve Tutuşma tehlikesi:

            Alevde yanar. Yanma sırasında Buharı toksit gaz çıkartır.

Dış ortam:

Kuru kimyasal, karbondioksit, su spreyi veya köpüğüile söndürülür.

Yangın önlemleri:

Konteyner ve tankları maksımum uzaklıga tasıyınız. Yüksek su buharı basıncına maruz bırakmayınız.fire.

Yangın ekipmanları:

Yüz için yangın ekipmanı kullanılmalıdır

Tehlikeli Gazlar:

Klor,hidrojenklorur, karbon, aldehitler..

6       KAZA SONUCU DÖKÜLME VE SIZINTI ÖNLEMLERİ

Az Dökülme: Dokunmayınız. Riski durdurunuz.Su spayi kullanılır.

Geniş Dökülme: Geniş bir alana döküldüğünde uzaklaşın.

7       KULLANMA VE DEPOLAMA

NORMAL Taşıma:

Uygun koruyucu ekipmanları kullanınız. Temastan  kaçınınız. Havayı ventile ediniz.

 

Depolama Tavsiyeleri:

Serin, kuru iyi havalandırılmış alanda depolayınız. Kapları fiziksel çarpmalardan sakınınız. Yiyecek ve içme suyundan uzak tutunuz.

8       KİŞİSEL KORUNMA

            Ayrıcalıklı mühendislik tedbirlerine gerek yoktur. 

 

8.1      Kişisel korunma aleti                    : Eldiven ve koruyucu ekipman giyiniz.

8.2      Ellerin korunması              : Eldiven kullanınız.

8.3      Gözlerin korunması                      : Gözlük kullanınız

8.4      Gaz maskesi                                    : Buharına maarruz kalmayınız.

 

9       FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

 

Fiziksel tanım          :          Sarı - kahverengi viskoz sıvı

Molekül ağırlığı      :          391.3 gm/mol

 

Molekül formülü    :          C21H20Cl2O3

 

Kaynama Noktası  :          200 °C / 0.1 mmHg >290 / 0.1 mmHg.

 

Erime noktası                 :        34 – 35 °C

 

Spesifik yoğunluk    :          1.19 – 1.27 at 20 °C.

 

pH                          :          6.5 to 7.0 (10% Aq. Solution)

Buhar basıncı           :          0.045mPa (25 °C)

Çözünürlük(su ve digger organic solventlerde:

Suda 0.2 mg/lit (20 °C);

 

xylene, hexane > 1000, methanol 258 (all in g/kg, 25 °C)

10  STABİLİTE VE REAKTİVİTE

Kimyasal Dayanıklılık

 (> 2 yıl at 50°c) dayanıklıdır. Ph:4 de optimum stabildir.

 

Isi ve alevden uzak tutunuz.

Okside olabilir.

Tehlikeli Polimerizasyon:    Polimerizasyona uğramaz.  

11  TOKSİLOJİK BİLGİLER

AKut toksit değerleri

LD50  :

Dermal:

> 2000 mg/kg.

Oral:

500 mg/kg.

LD50:

Dermal:

> 2000 mg / kg.

 

 

LD50:

Oral:

540 – 2700 mg/kg.

 

 

LC50 (3H) > 685 mg / m3

 

Medikal durumlar:

Cild tahrişine neden olur.

Kanserojen durum: yoktur.

Mutajenik data

Yoktur.

Diğer datalar:

Permetrin buharı cilde zarar verebilir.

12  EKOLOJİK BİLGİLER                                                                                  

Balıklarda,

96 hour LC50, Rainbow trout 5.4 µg/L

96 hour LC50, Bluegill – 1.8 µg/L

Havacılıkta,, 

Oral LD50, Bobwhite quail - > 10,000 mg/kg

Oral LD50, Mallard duck    - > 9,000 mg/kg

Arıcılıkta, yüksek toksit.

13  ATIK ÜRÜN iMHASI

AtıkPesticide atıklar toksittir.Ulusal kurallar geçerlidir.

 

14  TAŞINMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

UN numarası        :        UN 3352

DOT tehlıke Sayısı      6.1

DOT paket grubu   III

           

            Karayolu ile taşınması      : Tehlikesizdir.

Suyolu ile taşınması                      : Tehlikesizdir.

Denizyolu ile taşınması    : Tehlikesizdir.

Havayolu ile taşınması     : Tehlikesizdir.

İlave bilgiler                        : Posta ile yollanması: Taşınabilir.

15  YÖNETMELİKLERE GÖRE SINIFLANDIRMA

Tüm pestisidler ulusal kurallara göre sınıflandırılmaktadır

16  DİĞER BİLGİLER

Bu bilgiler ürün için hazırlanan prospektüste belirtilen şartlar uygulandığı taktirde geçerlidir. Farklı bir uygulama karşısında olacaklar konusunda garanti verilmez.

 

Print Date : 08.01.2002